Sunday, 24 June 2012

Wordless Time : Alam semesta sujud pada Allah.Sudahkah hati kita benar-benar sujud padaNya? 
Mencari Allah dahulu sbg tempat meluahkan disaat kita bersedih?"Sesungguhnya pada kejadian semua langit dan bumi dan perubahan malam dan siang d an kapal yang berlayar di lautan membawa barang yang bermanfaat bagi manusia, dan apa yang diturunkan Allah dari langit dari ada air, maka dihidupkanNya dengan (air) itu bumi, sesudah matinya , seraya disebarkanNya padanya dari tiap-tiap jenis binatang, dan peredaran angin, dan awan yang diperintah di antara langit dan bumi; adalah semua­nya itu tanda-tanda bagi kaum yang berakal." - Al-baqarah, 164.


No comments:

Post a Comment